Werkzaamheden directievoerder

Wat doet de directievoerder voor uw bouwproject?

- Overleg met, en coördinatie van aannemers inzake uit te voeren werkzaamheden.
- Toetsen van de facturen tijdens de uitvoeringsfase aan de verstrekte opdrachten, het fiatteren van de facturen, het beoordelen van meer en minderwerken, het voeren van prijsonderhandelingen en het bewaken van de budgetten.
- Opstellen van periodieke overzichten en financiële stand van zaken.
- Prijsvorming en verstrekking van opdrachten ten behoeve van de stelpost bestedingen.
- Afstemmen van de uitvoeringstekeningen.
- Advisering inzake termijnstaten en bankgarantie.
- Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van voortgangsvergaderingen en bouwvergaderingen.
- Opstellen proces-verbaal van oplevering.

Het project eindigt niet met de oplevering, hieronder de werkzaamheden welke behoren tot deze fase van het proces:
- Opstellen van een eindafrekening.
- Administratieve afronding van het project.
- Nazorg tijdens de onderhoudsperiode.