Het Bouwtraject

Hoe ziet het bouwtraject van een particuliere woning eruit?

1. Vastleggen eisen en wensen
Elk bouwtraject start met het opstellen van een zogenaamd Programma van Eisen. Hierin worden de wensen ten aanzien van de ruimte indeling, het gebruik van de ruimtes, de materiaalkeuzes en de installaties vastgelegd. Het Programma van Eisen dient aan te sluiten op het financiële plaatje dat u voor ogen heeft.

2. Begeleiden omgevingsvergunning
Voor het bouwen van een nieuwe woning is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig, waarmee vanuit overheidswege toestemming wordt gegeven voor de bouw van uw woning. Om deze vergunning te krijgen, zullen diverse adviseurs ingeschakeld moeten worden. Denk hierbij aan een architect, constructeur en advies op het gebied van de bodemgesteldheid en energiezuinigheid van de woning. Van Bussel Vastgoedmanagement kan u adviseren over de architectenkeuze of de keuze voor een bouwkundig tekenbureau. Ook het inschakelen van een constructeur of het laten uitvoeren van een bodemonderzoek kan tot de werkzaamheden behoren.

3. Selecteren aannemers / installateurs
Op basis van de definitieve tekeningen, berekeningen en een technische omschrijving of bestek, kunnen offertes opgevraagd worden bij een vooraf geselecteerd aantal aannemers en installateurs. Mijn bekendheid met de aannemers en installateurs in de omgeving zorgt ervoor dat ik u kan adviseren om tot een goede keuze te komen. Het maakt niet uit hoe klein of groot de bouwwerkzaamheden zijn, het is altijd goed een aantal offertes op te vragen.

4. Controleren offertes aannemers
U ontvangt de offertes van de aannemers / installateurs: nu is het zaak om te kijken of de inhoud van de offerte klopt met uw voorstelling. Kloppen de hoeveelheden, bedragen en materiaal keuzes? Samen kunnen we kijken of er onderdelen bespaard kunnen worden, of er niets vergeten is en eventuele extra kosten vermeden kunnen worden door vooraf keuzes te maken.

5. Prijsonderhandelingen met de aannemer
Als de offertes goed beoordeeld zijn, kan de prijsonderhandeling worden gestart met de aannemer die met zijn offerte het dichtst bij uw wensen en budget uitkomt.

6. Opdrachtverstrekking aan de aannemer
Als de prijsonderhandelingen zijn afgerond, kunt u de desbetreffende aannemer en/of installateur het werk gunnen. De afspraken over de prijs, de uitvoeringsduur, betalingen van termijn en de noodzaak van een eventuele bankgarantie worden vastgelegd in een schriftelijke opdracht.

7. Afspraken maken m.b.t. uitvoering en planning
Bij de start van de bouwwerkzaamheden worden er afspraken gemaakt tussen u en de aannemer met betrekking tot de planning en uitvoering. Hier horen ook afspraken ten aanzien van onvoorziene meer-/minderwerken en extra wensen bij.

8. Bouwvergadering
Afhankelijk van de wens en de omvang van de werkzaamheden wordt er een bouwvergadering georganiseerd met de aannemer, installateur en overige partijen die bij de bouw betrokken zijn. Afspraken gemaakt tijdens dit overleg worden vastgelegd. Er zal op worden toegezien dat afspraken worden nageleefd. Ook tijdens dit traject heeft u mij als aanspreekpersoon. Ik overleg namens u met de aannemer(s), onderaannemers, de gemeente en overige betrokkenen.

9. Budget bewaken
Aan het begin heeft u aangegeven voor welk budget u welke werkzaamheden wilt laten verrichten. Dit budget is uitgangspunt voor het gehele bouwtraject. De werkzaamheden moeten hierbinnen gerealiseerd worden. Ik kan voor u een budgetbewaking bijhouden van alle uitgaven die aan dit budget zijn gerelateerd. Ook voorkomt u hiermee dat u facturen gaat betalen, waarop de betreffende partij (nog) geen recht heeft.

10. Toezicht tijdens de uitvoering
Tijdens de uitvoering kan ik voor u het eerste aanspreekpunt vormen voor de aannemer. Hierdoor worden veel technische vragen afgevangen en kunt u zich bezighouden met de leuke aspecten van het zelf bouwen, namelijk het uitzoeken van het de keuken, het sanitair, de deurklinken, vloertegels en ga zo maar door. Bij het houden van toezicht hoort ook het waarborgen van de kwaliteit tijdens de uitvoering.

11. Opleveren van uw woonhuis
Elk bouwproject eindigt met een oplevering. Er wordt een datum afgesproken om met de aannemer en/of installateur de woning te controleren op onvolkomenheden. Deze onvolkomenheden worden vastgelegd in een lijst, waarbij afspraken worden gemaakt binnen welke termijn de onvolkomenheden worden opgelost. Deze lijst met afspraken wordt het proces verbaal van oplevering genoemd.

12. Nazorg
Mochten er na oplevering nog vragen of discussiepunten zijn, dan kunt u daarvoor altijd bij mij terecht.