Zakelijk » Conditiemetingen bestaand bezit

Conditiemetingen

Bij het uitvoeren van conditiemetingen wordt de algehele staat waarin een woning of vastgoedobject op dat moment verkeert vastgelegd. Er wordt een objectieve beoordeling gegeven van de bouwkundige en, indien gewenst, de installatietechnische onderdelen. Aan de hand van de conditiemetingen kan snel inzicht verkregen worden in de staat waarin het vastgoed verkeert. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor het opstellen van MeerJarenOnderhoudsBegrotingen.